Belastingdienst

Op deze pagina vind u informatie verstrekt door de belasting dienst

  1. Aftrek periodieke gift
  2. Overige informatie
1. Periodieke giften

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften

Uw gift is een periodieke gift als:
u de gift hebt laten vastleggen
u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariƫle akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift
Let op!
Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.
Neemt u in de akte op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.
Mag u uw gift aftrekken?
Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.
U mag een periodieke gift aftrekken, als u die gift doet aan een:
algemeen nut beogende instelling (ANBI)
culturele ANBI
vereniging die geen ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet
Uw periodieke gift loopt minder dan 5 jaar
Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos wordt? Of omdat de ANBI of vereniging niet meer bestaat? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken.
Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI meer is? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken, maar alleen voor de periode dat u niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was.
Gift is rentedragende schuld geworden
Moest u de gift in een bepaald jaar betalen, maar hebt u dit niet gedaan? En is dit nu een schuld geworden waarover u rente moet betalen? Dan is de gift aftrekbaar in het jaar dat u deze schuld betaalt.